بایگانی برچسب: s

هرچی – آقای روحانی شما مخاطب باید‌ها هستید

اقتصاد ایران تا چه حد برای خروج احتمالی آمریکا از برجام و مقابله با برقراری مجدد نظام تحریم‌ها آماده است؟ آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا به آن نحوی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اجرا شد، برگشت ناپذیرند؟ اقتصاد ایران تا چه میزان از فرصت برجام برای بازگشت ناپذیر کردن تحریم‌های اقتصادی بهره برد؟ مدافعان برجام و هواداران دولت روحانی بیش از منتقدان و مخالفان برجام وظیفه دارند به پرسش‌های فوق پاسخ دقیق و غیرشعاری بدهند.

۱٫ از موضع‌گیری رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت این گونه برمی‌آید که دولت روحانی برای مقابله با تهدیدهای ترامپ مبنی بر خروج از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها بر روی شکاف اروپا و آمریکا حساب ویژه‌ای باز کرده است. این نگاه در حالی وجود دارد که در عمل، دولت صرفا در ذهن خود بر روی شکاف اروپا و آمریکا حساب کرده و در عمل اقدام خاصی برای عملیاتی کردن این رویکرد صورت نداده و هیچ برنامه ویژه‌ای را نیز در دست اجرا ندارد. چرا به جز تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته، قراردادهای اجرا شده پسابرجامی صرفا به قرارداد با توتال و پژو محدود شد؟ چرا پس از نهایی شدن برجام  از فرصت ایجاد شده و ولع سرمایه‌‌گذاری اروپایی‌ها که پس از آن شکل گرفت و از حضور پرتعداد هیئت‌های اقتصادی اروپایی به نحو شایسته استفاده نشد و در حالی که فضای روانی برای سرمایه‌گذاری کاملا مساعد بود، این فرصت‌ها سوزانده شد؟ چرا قریب به اتفاق مذاکراتی که با شرکت‌های نفتی اروپایی انجام شده در حد تفاهمنامه باقی مانده و به جز قرارداد با توتال باقی تفاهمنامه‌ها به قرارداد و “سرمایه‌گذاری بر روی زمین” تبدیل نشده است؟ مذاکره با شل برای توسعه میدان نفتی آزادگان به کجا رسیده و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ واقعیت این است که دولت صرفا بر طبل شکاف اروپا و آمریکا می‌کوبد. آقای روحانی نباید به حربه قدیمی “نمی‌گذارند” متوسل شود. حسن روحانی اگر معتقد است  “باید”  از شکاف اروپا و آمریکا استفاده کرد نباید فراموش کند که خودش “مخاطب بایدهاست” و باید این بایدها را عملیاتی کند.

۲٫ دولت در حالی برای بی‌اثر کردن تهدیدهای برجامی ترامپ بر ضرورت استفاده از شکاف اروپا و آمریکا تاکید می‌کند که بیش و پیش از شکاف اروپا و آمریکا باید از شکاف‌های درونی آمریکا استفاده شود. آمریکا هیچگاه یک کل یکپارچه نبوده و نیست. این روزها در آمریکا صرفا صدای هوادران پاره کردن برجام بیش از دیگران به گوش می‌رسد. برجام نه تنها در میان حزب دموکرات که حتی در میان حزب جمهوریخواه پشتیبانان جدی دارد. بخش عمده‌ای از جامعه مدنی نیرومند آمریکا، فعالان اقتصادی، رسانه‌ای، دانشگاهی و روشنفکری آمریکا مدافع برجام هستند و بر هم زدن آنرا هرگز به صلاح نمی‌دانند.

استفاده از شکاف درونی آمریکا بر استفاده از شکاف اروپا-آمریکا تقدم منطقی دارد. دولت ایران تا کنون از این چه شکاف چه بهره‌ای برده است؟ چقدر به فعالان اقتصادی و مدنی ایران اجازه داده شده با فعالان اقتصادی و جامعه مدنی آمریکا وارد گفت‌وگو شده و به هم‌افزایی مدافعان برجام یاری برسانند و جبهه فراگیری از مدافعان برجام در ایران، آمریکا و اروپا را  علیه محور  ریاض-تل‌آویو-واشنگتن شکل دهند؟ ممکن است در این خصوص نیز دولت روحانی به ادعای “نمی‌گذارند” متوسل شود. این در حالی است اگر چنین امری منطبق با منافع ملی است و  “باید”  انجام شود، کماکان آقای روحانی مخاطب این باید و مسئول تحقق آن است.

نوشته هرچی – آقای روحانی شما مخاطب باید‌ها هستید اولین بار در هرچی پدیدار شد.

هرچی – آقای روحانی شما مخاطب باید‌ها هستید

اقتصاد ایران تا چه حد برای خروج احتمالی آمریکا از برجام و مقابله با برقراری مجدد نظام تحریم‌ها آماده است؟ آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا به آن نحوی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اجرا شد، برگشت ناپذیرند؟ اقتصاد ایران تا چه میزان از فرصت برجام برای بازگشت ناپذیر کردن تحریم‌های اقتصادی بهره برد؟ مدافعان برجام و هواداران دولت روحانی بیش از منتقدان و مخالفان برجام وظیفه دارند به پرسش‌های فوق پاسخ دقیق و غیرشعاری بدهند.

۱٫ از موضع‌گیری رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت این گونه برمی‌آید که دولت روحانی برای مقابله با تهدیدهای ترامپ مبنی بر خروج از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها بر روی شکاف اروپا و آمریکا حساب ویژه‌ای باز کرده است. این نگاه در حالی وجود دارد که در عمل، دولت صرفا در ذهن خود بر روی شکاف اروپا و آمریکا حساب کرده و در عمل اقدام خاصی برای عملیاتی کردن این رویکرد صورت نداده و هیچ برنامه ویژه‌ای را نیز در دست اجرا ندارد. چرا به جز تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته، قراردادهای اجرا شده پسابرجامی صرفا به قرارداد با توتال و پژو محدود شد؟ چرا پس از نهایی شدن برجام  از فرصت ایجاد شده و ولع سرمایه‌‌گذاری اروپایی‌ها که پس از آن شکل گرفت و از حضور پرتعداد هیئت‌های اقتصادی اروپایی به نحو شایسته استفاده نشد و در حالی که فضای روانی برای سرمایه‌گذاری کاملا مساعد بود، این فرصت‌ها سوزانده شد؟ چرا قریب به اتفاق مذاکراتی که با شرکت‌های نفتی اروپایی انجام شده در حد تفاهمنامه باقی مانده و به جز قرارداد با توتال باقی تفاهمنامه‌ها به قرارداد و “سرمایه‌گذاری بر روی زمین” تبدیل نشده است؟ مذاکره با شل برای توسعه میدان نفتی آزادگان به کجا رسیده و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ واقعیت این است که دولت صرفا بر طبل شکاف اروپا و آمریکا می‌کوبد. آقای روحانی نباید به حربه قدیمی “نمی‌گذارند” متوسل شود. حسن روحانی اگر معتقد است  “باید”  از شکاف اروپا و آمریکا استفاده کرد نباید فراموش کند که خودش “مخاطب بایدهاست” و باید این بایدها را عملیاتی کند.

۲٫ دولت در حالی برای بی‌اثر کردن تهدیدهای برجامی ترامپ بر ضرورت استفاده از شکاف اروپا و آمریکا تاکید می‌کند که بیش و پیش از شکاف اروپا و آمریکا باید از شکاف‌های درونی آمریکا استفاده شود. آمریکا هیچگاه یک کل یکپارچه نبوده و نیست. این روزها در آمریکا صرفا صدای هوادران پاره کردن برجام بیش از دیگران به گوش می‌رسد. برجام نه تنها در میان حزب دموکرات که حتی در میان حزب جمهوریخواه پشتیبانان جدی دارد. بخش عمده‌ای از جامعه مدنی نیرومند آمریکا، فعالان اقتصادی، رسانه‌ای، دانشگاهی و روشنفکری آمریکا مدافع برجام هستند و بر هم زدن آنرا هرگز به صلاح نمی‌دانند.

استفاده از شکاف درونی آمریکا بر استفاده از شکاف اروپا-آمریکا تقدم منطقی دارد. دولت ایران تا کنون از این چه شکاف چه بهره‌ای برده است؟ چقدر به فعالان اقتصادی و مدنی ایران اجازه داده شده با فعالان اقتصادی و جامعه مدنی آمریکا وارد گفت‌وگو شده و به هم‌افزایی مدافعان برجام یاری برسانند و جبهه فراگیری از مدافعان برجام در ایران، آمریکا و اروپا را  علیه محور  ریاض-تل‌آویو-واشنگتن شکل دهند؟ ممکن است در این خصوص نیز دولت روحانی به ادعای “نمی‌گذارند” متوسل شود. این در حالی است اگر چنین امری منطبق با منافع ملی است و  “باید”  انجام شود، کماکان آقای روحانی مخاطب این باید و مسئول تحقق آن است.

نوشته هرچی – آقای روحانی شما مخاطب باید‌ها هستید اولین بار در هرچی پدیدار شد.

جهان نيوز – کلاهبرداری عظیم آمریکا

به گزارش جهان نيوز؛ نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: ما نباید این را فراموش کنیم که جایگزینی دلار در مبادلات بین‌المللی به جای طلا با کلاهبرداری عظیم آمریکا از تمامی کشورهای دیگر دنیا صورت گرفت و بی‌ثبات ماندن دلار باعث شد یک غارت جهانی به نفع ذخایر طلای آمریکا صورت پذیرد.

سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حذف دلار از مبادلات تجاری در دیدار رؤسای جمهور روسیه و آذربایجان گفت: حذف دلار از مبادلات تجاری و رفتارهایی از این دست برای پایان دادن به دوران تک قطبی کاری است که باید انجام شود.

وی افزود: ما نباید این را فراموش کنیم که جایگزینی دلار در مبادلات بین‌المللی به جای طلا با کلاهبرداری عظیم آمریکا از تمامی کشورهای دیگر دنیا صورت گرفت.

نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: زمانی که بانک مرکزی آمریکا ثبات نرخ دلار را در برابر طلا در دنیا اعلام کرد و مدت کوتاهی به آن وفادار ماند باعث شد تا همه کشورهای دنیا از دلار به عنوان ارز جاری در مبادلات بین‌المللی استفاده کنند اما بعد این ثبات پابرجا نماند و در نتیجه بسیاری از کشورها از این امر متضرر شدند و در واقع یک غارت جهانی به نفع ذخایر طلای آمریکا صورت گرفت و مردم با این وضع در مبادلات بین‌المللی چندین برابر نرخ دلار برای مدتی برای دلار ارزش قائل شدند.

مره‌صدق خاطرنشان کرد: با این رویه و رفتار غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل اعتماد آمریکا و دولتمردان و سیاست‌مداران این کشور طبیعی است که کشورهای دنیا نباید به دلار به عنوان یک ارز با ثبات اعتماد کنند چرا که دولت آمریکا و سیاست‌های آمریکا دارای ثبات نیست.

وی افزود: وقتی تغییر رئیس جمهور در آمریکا تا به این حد در رفتار این کشور در منطقه تغییر ایجاد کند طبیعی است که هیچ بازرگان عاقلی نباید به اقتصاد آمریکا اعتماد کند.

نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارداشت: اعتماد به آمریکا و اقتصاد آمریکایی جز ضرر چیزی برای ما ندارد و ما نباید اجازه دهیم که آمریکا به بازارهای ما نیز بیاید به نحوی که برخی از خانواده‌های ایرانی برای تست ارزش پولشان آن را به دلار تبدیل کنند و نگه دارند چرا که این رفتار هم می‌تواند به اقتصاد ملی ما ضربه بزند و هم طبیعتاً وقتی که ارز یک کشور بیگانه به عنوان یک ارز قابل قبول در کشور دیگری مورد قبول واقع شود تبعات فرهنگی‌اش را نیز به دنبال خود خواهد داشت. رواج ارز آمریکایی در یک کشور مطمئناً فرهنگ آمریکایی را نیز به دنبال خود خواهد آورد.

منبع: فارس

نوشته جهان نيوز – کلاهبرداری عظیم آمریکا اولین بار در هرچی پدیدار شد.

مدرن ترین ماشین آلات کشاورزی و شهرداری + فیلم

با پیشرفت علم و فناوری ساخت ابزارها و ماشین آلات مدرن در زمینه های مختلف روز به روز افزایش داشته و امروزه شاهد دگرگونی های شگرفی در حوزه های مختلف مانند عمران، راه و شهرسازی، کشاورزی، صنعت و … هستیم. ساخت این ماشین آلات باعث سهولت کار، صرفه جویی در زمان، صرف نیروی کاری کمتر، هزینه کمتر کارگر، استفاده بهینه از منابع و انجام ساده و سریع امور شده است.

در این ویدیو مدرن ترین ماشین آلاتی که در حوزه عمران، راه و شهرسازی و کشاورزی ساخت و تولید شده اند را می بینید. دستگاههایی که در این ویدیو می بینید شامل دستگاه سنگ فرش، چمن زنی، هرس شاخه، نظافتچی، دستگاه خرد کن مصالح، دستگاه نشازنی برنج، دستگاه بسته بندی چمن، دستگاه جمع آوری محصولات زیرخاکی کشاورزی می باشد.

زهرا صانعی

مدرن ترین ماشین آلات کشاورزی و شهرداری + فیلم

به این مطلب رای دهید تبلیغات اینترنتی در هرچی دات کام

این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید

 

به اشتراک بگذارید :     
 فیس بوک
کلوب
google plus+

 

برچسب ها:

این مقاله اختصاصاً برای هرچی دات کام تهیه شده است استفاده از آن با ذکر منبع همراه با لینک آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

در هرچی دات کام مشترک شوید و آخرین مطالب و مقالات را در ایمیل خود دریافت نمایید

برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید

نوشته مدرن ترین ماشین آلات کشاورزی و شهرداری + فیلم اولین بار در هرچی پدیدار شد.

هرچی – نمایندگانی که قیمت گوشت را نمی دانند!

پاسخ نمایندگان مجلس به پرسش قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است را در زیر بخوانید؛

* افتخاری نماینده مردم فومن در پاسخ به اینکه قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: چون به صورت کلی خرید می کنم، نمی دانم قیمت گوشت چند است. قیمت برنج احتمالا حدود ۱۲ هزار تومان است و قیمت نان و روغن را هم نمی دانم.

* الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در پاسخ به این پرسش که قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: قیمت برنج حدود ۱۶ هزار تومان است، ولی از قیمت بقیه اقلام اطلاعی ندارم.

* ابراهیمی نماینده شازند در پاسخ به اینکه قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: برنجی که برای خانه خریداری می کنیم، حدود ۱۲ هزار تومان است. روغن را هم نمی دانم و قیمت نان لواش هم فکر می کنم ۵۰۰ تومان است. قیمت گوشت هم حدود ۴۰ هزار تومان باید باشد.

* محمد محمودی شاه‌نشین کمی از بقیه نماینده ها متفاوت بود و قیمت برخی از اقلام را می دانست. وی در پاسخ به اینکه قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: برنج انواع مختلف دارد، ولی ما برنج معمولی خریداری می کنیم که قیمت آن حدود ۷۵۰۰ تومان است.

قیمت روغن هم متفاوت است. ما چون روغن سرخ کردنی استفاده می کنیم، قیمت آن حدود ۱۷۰۰ تومان است؛ اما روغن معمولی هم حدود ۲۰۰۰ تومان است. یک نوع روغن هم که ما استفاده می کنیم، روغن حیوانی است که آن را هم در خانه تهیه می کنیم. قیمت نان هم باید بگویم که سنگگ بدون خشاش ۵۰۰ تومان و با خشاش هم ۱۰۰۰ تومان است.

* علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: راستش را اگر بگویم، چون سال هاست خرید نکرده ام، نمی دانم قیمت آن چقدر است. واقعیت این است که من شاید شش ماه پیش آخرین بار نان لواش خریده ام و قیمت آن را نمی دانم.

* یوناتان بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: از قیمت ها خبر ندارم، چون در خرید نیستم و خانواده مسئول خرید این اقلام برای خانه هستند.

* اسدالله قره خانی، نماینده مردم علی آبادکتول در پاسخ به این که قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: قیمت ها را اطلاع ندارم، ولی قیمت ها متفاوت است و چون کلی از فروشگاه رفاه خرید می کنیم، زیاد از قیمت اقلام اطلاع ندارم. نان لواش هم چون آرد زیاد دارد، از آن استفاده نمی کنم و قیمتش را هم نمی دانم.

* محمد قمی اما به نظر می رسد که با دیگر نماینده ها تفاوت زیادی دارد و از هر جایی خرید نمی کند، چون قیمت اقلامی که اعلام می کند، تفاوت بسیاری با بازارهای رایج دارد. وی در پاسخ به این پرسش گفت: گوشت را حدود ۵۵۰۰۰ تومان می خرم، برنج قیمتی حدود ۱۵ هزار تومان دارد و روغن هم روغن کنجد مصرف می کنم و قیمت آن حدود ۴۰ هزار تومان است، نان لواش هم حدود ۳۰۰ تومان می خرم.

* عبدالکریم حسین زاده در پاسخ به این که قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: قیمت هیچ یک از اقلام را نمی دانم و همه موارد را مادرم خریداری می کند.

* کریمی قدوسی، نماینده مشهد در پاسخ به اینکه قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: برنج حدود ۱۱ هزار تومان خریدم قیمت گوشت هم فکر می کنم حدود ۱۵ یا ۱۶ هزار تومان باشد. قیمت روغن و نان را هم نمی دانم. وی البته در ادامه گفت: این پرسش ها را حذف کنید؛ اینها دست مایه های فتنه هستند.

* ناصری نماینده شادگان در پاسخ به اینکه قیمت یک کیلو گوشت، یک کیلو روغن، یک عدد نان لواش، چقدر است، گفت: قیمت هیچ یک این اقلام را نمی دانم.

* محمود صادقی، نماینده تهران هم قیمت اقلام را نمی دانست و در پاسخ به این پرسش گفت: قیمت گوشت بالای ۶۰ هزار تومان است و قیمت روغن هم خانم خانه می خرد و حدود ۸۰۰۰ تومان است و فکر می کنم قیمت لواش هم حدود ۱۰۰۰ تومان باشد.

* علی اکبر اصغر نژاد هم مانند دیگر نماینده ها برای خانه خرید نمی کند و در پاسخ می گوید: قیمت اقلام را نمی دانم؛ اما باید قیمت ها را می دانستم.

اینها تنها بخشی از نمایندگان مجلسی هستند که حاضر شدند به این پرسش ها پاسخ دهند و بسیاری از این نماینده ها حتی راضی به مصاحبه هم نشدند و یا بعد از مصاحبه اعلام کردند که مصاحبه شان منتشر نشود. نکته جالب دیگری که وجود داشت، این بود که این بار همه نماینده ها فارغ از طیف های سیاسی راست و چپ و حتی اقلیت دینی و مذهبی در یک نکته اشتراک داشتند و آن ندانستن دردهای جامعه خود بود.

نوشته هرچی – نمایندگانی که قیمت گوشت را نمی دانند! اولین بار در هرچی پدیدار شد.

جهان نيوز – بزرگداشت پدر سردار سلیمانی در مصلی تهران

يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۲

مراسم ترحیم ابوالشهید حاج حسن سلیمانی، پدر سردار حاج قاسم سلیمانی، امروز با حضور مقامات کشوری و لشکری و آحاد مردم در مصلای امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاریست.

نوشته جهان نيوز – بزرگداشت پدر سردار سلیمانی در مصلی تهران اولین بار در هرچی پدیدار شد.

هرچی – مدارس کوخ نشین در بانه/عكس

گروه عکس:تصاویر مدرسه کوخ حاجی عبدالله و کوخی چاویان در بانه را نشان می دهد.با توجه به اقلیم کوهستانی شهر بانه و مشکلات تردد و صعب العبور بودن رودخانه ها و کوه ها باعت به وجود آمدن مدارس کوخی شده است. 

نوشته هرچی – مدارس کوخ نشین در بانه/عكس اولین بار در هرچی پدیدار شد.

جهان نيوز – ضرغامی: خوردیم ولی بگید زدیم +عکس

به گزارش جهان نيوز، سید عزت الله ضرغامی در یادداشتی با عنوان”خوردیم ولی بگید زدیم! ” در کانال شخصی خود نوشت:این آقایون اعضای تیم فوتبال گل ابریشم هستند که در لیگ دسته دوم بازی می کنند.در بازگشت از آبادان در هواپیما به تور هم خوردیم و تا توانستیم گفتیم و خندیدیم.

با اروند خرمشهر بازی داشتند و ۶-۱ باخته بودند. ولی هرچه از آنان می‌پرسیدم که نتیجه چی شد به صراحت نمی‌گفتند! حتی بعضی هاشون ‌گفتند بردیم!

یاد دیالوگ معروف فیلم قیصر افتادم که طرف کتک مفصلی خورده بود و با صورت زخمی داشت اینجور تعریف میکرد “حالا ما به همه گفتیم زدیم شما هم بگید زده! آره! خوبیت نداره!! “

حکایت همه ما این روزها همین است. این بچه ها هم از ما بزرگترها یاد گرفتند!ولی از یه چیز اونها خوشم اومد. با این که شدیداللحن! باخته بودن ولی خیلی سرحال و خوشحال بودن. این خیلی خوبه!باختی که باختی! دنیا که به آخر نرسیده!به قول مجری های خودمون: باختیم ولی این چیزی از ارزش‌های ما کم نمی کنه!

نفر بغلی من هم آقای جمشید مظلومی مربی آنهاست. برادر سوم مرحوم غلامحسین و آقا پرویز.

منبع:مشرق

نوشته جهان نيوز – ضرغامی: خوردیم ولی بگید زدیم +عکس اولین بار در هرچی پدیدار شد.

هرچی – مرحوم عسگراولادی و دغدغه‌ پایان حصر

علی‌اصغر کاکوجویباری
روزنامه بهار
خداوند رحمت کند مرحوم زنده‌یاد حبیب‌اله عسگراولادی، رئیس فقید جمعیت موتلفه‌ی اسلامی را که در سال‌های پایان عمر خویش، دغدغه‌ی پایان حصر رهبران ناراضی انتخابات سال ۸۸ را در سر داشت. ایشان در ۱۴آبان سال ۱۳۹۲ به رحمت ایزدی پیوست و سالگرد وی بهانه‌ای است تا نگرانی‌هایش در سال‌های پایان زندگی را ورق بزنیم.

ایشان در قصه‌ پرغصه حصر و با نیت خیرخواهی گره‌گشایی از آن، خود را به شایستگی آفتاب لب بام می‌نامید. وی می‌گفت: «من رفتنی‌ام و آفتاب عمرم بر لب‌بام است. دیری نخواهد پایید که دیگر نیستم. من برای قبر، برزخ و قیامت جواب می‌خواهم و این آقایانی که بر مرکب احساسات سوارند در دنیا نمی‌توانند جواب مرا بدهند.» ایشان با تکیه بر موقعیت و ادبیات سیاسی خاص خودش، با ایجاد تمایز بین مفتون و فتنه‌گر، سعی در گشایش مساله حصر داشت و رسیدن به وفاق و آشتی ملی بین نیروهای داخلی انقلاب را جستجو می‌کرد. عسگراولادی می‌گفت: «من به‌عنوان یک عضو هیات‌منصفه می‌گویم، که موسوی و کروبی را در فتنه۸۸ مجرم نمی‌شناسم… من در شرایط بحران به‌همراه چهار نفر دیگر با موسوی ملاقات داشتم. من با کروبی هم تنها دیدار کردم. از جلسه‌ای که با این افراد بیرون آمدم، تشخیصم این بود که فتنه‌گر به این‌ها نمی‌چسبد اما اطراف اینها را فتنه گرفته است… موسوی رئیس ما در دولت بود ایشان فتنه‌ساز نیست. اما راهی باز شده، باید از فتنه تبری بجویند. من باز می‌گویم فتنه‌گر آمریکا، اسراییل و انگلیس‌اند و باید از اینها تبری بجویند. من برای نظراتم از حزب موتلفه یا کمیته امداد یا جبهه پیروان یا حتی اصول‌گرایی خرج نکرده‌ام. من با آرم حبیب اله عسگر اولادی  این حرف‌ها را زده‌ام.» همه اینها سبب شد تا آن زنده‌یاد در سال‌های پایان زندگی‌اش برای بیان دیدگاه متفاوت خویش از ریاست حزب موتلفه کناره‌گیری کرد و بر بیان دیدگاه های خویش، سماجت به خرج داد و اعتراض همراهان سیاسی خود را به‌جان خرید.

آن زنده‌یاد با طرح بحث متفاوت از حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ در سال‌های ۸۹ الی ۹۱ و به‌جان‌خریدن اعتراض یاران اصول‌گرا به مواضع‌اش، تمایل داشت در سال‌های پایان عمر از یکی از مشکلات کشور و نظام گره‌گشایی کند. دغدغه‌های وی نشان می‌داد که گویی باور نداشت با آن فضای ناخوشایند سیاسی داخلی سال‌های بعد از ۸۸، می‌توان وارد فضای سالم رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ شد. اگر چه مرحوم حبیب‌اله عسگراولادی با رویای گره‌گشایی از این رنج ملی، سرانجام در روز ۱۴آبان ۹۲ از میان ما رفت؛ لیکن داغ گشایش در این گره ملی، یعنی پایان حصر رهبران ناراضی انتخابات ۸۸ بر پیشانی نظام و ملت، کماکان سنگینی می‌کند. شاید کمک به بازشدن این گره در انتظار دیگر رجال سیاسی کهنسال این سرزمین باشد، که همانند عسگر اولادی‌ها و آيت‌اله هاشمی‌ها خیرخواه و باانصاف باشند تا شاید این بار اقدامی دیگر با گشایشی سرافراز باشد. گره‌ای که به ضرر همه‌ی ملت است ولی گشایشی که با شرایطی، به نفع همگان خواهد بود.

نوشته هرچی – مرحوم عسگراولادی و دغدغه‌ پایان حصر اولین بار در هرچی پدیدار شد.

جهان نيوز – پیام تسلیت آیت الله وحید به سرلشکرسلیمانی

به گزارش جهان نيوز، آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید، شب گذشته در تماس تلفنی با سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درگذشت پدر گرامی وی را تسلیت گفت.آیت الله وحید خراسانی ضمن تقدیر از مجاهدت‌های نیروی قدس سپاه و سرلشکر سلیمانی، برای پدر وی از درگاه خداوند متعال علو درجات را مسئلت کرد.

نوشته جهان نيوز – پیام تسلیت آیت الله وحید به سرلشکرسلیمانی اولین بار در هرچی پدیدار شد.