مخالفت عربستان به همراه انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی در یمن

علی رغم شواهد فزاینده از نقض حقوق بشر توسط ائتلاف سعودی ها در یمن، عربستان می گوید زمان برای تحقیق مستقل بین المللی معقول نیست.

مخالفت عربستان به همراه انجام تحقیقات بین‌المللی در یمن

به نقل رویدادنگار «منطقه موزیک»، عبدالعزیز الوصیل، نماینده عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت یک کمیسیون ملی یمنی در موقعیت بهتری برای تحقیق دربه همراهره جنگ یمن قرار دارد و ابراز امیدواری انجام که در زمنیه انجام تحقیقات مستقل به «مصالحه ای» به همراه کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دست یابد.

نماینده عربستان گفت: ما به همراه اصل تحقیق مخالفتی نداریم، تنها بحثی که داریم دربه همراهره زمان بندی آن هست. به همراه توجه به مشکلات میدانی این که آیا اکنون زمان معقولی برای ایجاد یک کمیسیون بین المللی هست، و ما پیشاپیش می دانیم که آنها به همراه موانع عظیمی از نظر دسترسی رو به رو خواهند انجام گرفت».

اوصیل اضافه انجام: «اساسا همیشه برای آنها (یمنی ها) تلاش برای درک پویایی های کشورشان آسان تر هست و همچنین ارتبه همراهطاتی دارند که مناطق مختلف بروند».

سازمان ملل می گوید یمن به همراه بزرگ ترین بحران انسان دوستانه جهان درگیر هست و این موضوع در نشست سه هفته ای شورای حقوق بشر این سازمان که از روز دوشنبه آغاز به کار انجامه، به بحث گذاشته انجام گرفته هست.

هلند و کانادا پشتیبه همراهن قطعنامه ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند که برای انجام تحقیقات بین المللی درخوهست انجامه هست.

زاید رعد الحسین، مسئول حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه گفته بود که این سازمان مرگ ۵۱۴۴ غیرنظامی در یمن را تایید انجامه هست که حملات هوایی ائتلاف سعودی علت اصلی این کشتار بود و نیازی فوری برای بررسی های بین المللی وجود دارد.

زاید در نقل کردانی در ژنو گفت: « در یک سال گذاشته تلاش های حدقلی برای مسئولیت پذیری در واکنش به نقض ادامه دار و روزانه [حقوق بشر] در این درگیری ناکافی بوده هست».

نهادهای حقوق بشری ائتلاف سعودی را متهم انجام میدهند که به همراه شواهد موجود از بمبه همراهران مدرسه ها، بیمارستان ها و زیرساخت های غیرنظامی در یمن، می تواند مرتکب جنایت جنگی انجام گرفته به همراهانجام گرفت.

محاصره یمن از سوی عربستان هم ورود و خروج به این کشور را بدون اجازه سعودی ها تقریبه همراه غیرممکن انجامه هست.

سال گذشته دیدبه همراهن حقوق بشر و تعداد نهاد حقوق بشری دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوهستند تا «یک سازوکار مستقل بین المللی برای بررسی نقض های جدی و سوهستفاده از حقوق بشر بین المللی و تعهدات حقوق بشردوستانه ایجاد کند».

دولت انگلیس که از حامیان اصلی عربستان سعودی هست، تلاش های هلند را برای انجام تحقیقات مستقل ناکام گذاشته بود تا این که هلند طرحی پیشنهادی به کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای انجام ماموریت نظارتی در یمن را ارائه انجام.

برخی گمانه خانومی ها حاکی از آنند که از زمان آغاز جنگ یمن در مارس ۲۰۱۵ تا کنون، زیاد از ۱۰ هزار نفر کشته انجام گرفته و ۶۰۰ هزار نفر هم به وبه همراه دچار انجام گرفته اند. گروه های کمک رسان می گویند نیمی از کشور در آستانه قحطی قرار دارد.

منابع: میدل ایست آی، آسوشیتدپرس

آخرین اخبه همراهر، تحلیل‌های ویژه و صفحه نخست نشریه‌های انگلیسی زبه همراهن در صفحه بین‌الملل 

منبع

نوشته مخالفت عربستان به همراه انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی در یمن اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.