اجاره ها سر به فلک کشید

همانطور که پیش‌بینی می‌انجام گرفت پس از کاهش نرخ سود به همراهنکی، این روزها اجاره‌‍ بهای مسکن تا حد قابل توجهی افزایش یافته هست.

اجاره ها سر به فلک کشید

تحریریه منطقه موزیک: پس از مصوبه به همراهنک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود به همراهنکی پیش‌بینی می‌انجام گرفت که اجاره بهای مسکن افزایش پیدا خواهد انجام و حالا این اتفاق رقم خورده هست. 

از سال ۹۲ به همراهزار مسکن در رکود به سر می‌برد و از آن زمان تاکنون شاهد رانجام گرفت اجاره بها بودیم. به صورت حتم از ابتدای امسال رانجام گرفت قیمت‌های اجاره وجود داشته که طی تعداد ماه اخیر انجام گرفتت یافته هست، به شکلی که در سال جاری بین ۷ تا ۱۱ درصد و در برخی از مناطق این افزایش قیمت بین ۳۰ تا ۶۰ درصد مشاهده انجام گرفته هست.

بر اساس آمار منتشر انجام گرفته در تیرما امسال در پایتخت ۱۳ هزار و ۸۴۳ فقره اجاره نامه ثبت انجام گرفت که نسبت به خرداد ماه سال جاری ۳.۲ درصد و نسبت به تیرماه سال قبل ۹.۴ درصد کاهش داشته هست. به همراه این حال مبلغ اجاره بها در پایتخت افزایش داشته و نرخ اجاره و رهن در پایتخت در هر متر مربع به ۲۷ هزار و ۶۴۷ تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه گذشته ۶.۱ درصد و نسبت به تیرماه سال قبل ۱۹.۱ درصد رانجام گرفت داشته هست.

پیش‌تر مدیر اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته بود که قیمت مسکن اصلی ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بههست بنابراین به همراه توجه به آنکه از سال ۹۲ به بعد شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور نبودیم و قاعدتا اجاره بها هم نبه همراهید در کشور افزایش یابد اما هر سال شاهد رانجام گرفت اجاره بها هستیم.

او گفته بود که زیادی از مالکان، قیمت اجاره مسکن را به همراه سود به همراهنکی و نرخ تورم مقایسه می‌کنند در حالی که ظرفیت پرداخت افزایش اجاره در بین مستاجرین وجود ندارد. این در حالیست که اخیرا مدیر اتحادیه املاک کشور اعلام انجامه هست که نرخ اجاره طی ماه‌های اخیر به همراه افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی مواجه بوده هست. 

گفتنی‌ست؛ میزان رهن تکمیل در به همراهزار مسکن کاهش یافته و این خود به همراهزار اجاره را دگرگون انجامه که به همراهید مسئولان دولتی و به همراهنکی بهبود این به همراهزار را که مستاجران را دچار مشکل انجامه در راس  اقدامات خود قرار دهند.

 به همراه کاهش نرخ سود به همراهنکی قیمت اجاره بها روند صعودی به خود گرفت. به همراه کاهش نرخ  سود به همراهنکی و پایین آمدن نرخ سود تسهیلات، برای زیادی از خریداران به صرفه هست که از تسهیلات به همراهنکی هستفاده کنند و این می‌تواند موجب رونق به همراهزار مسکن شود اما کارشناسان مسکن اعتقادی تعدادانی به این موضوع ندارند. 

سوالی که در این بین مطرح می‌شود، این هست که آیا به همراهزار مسکن پس از کاهش نرخ سود به همراهنکی رنگ رونق را به خود خواهد دید یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش به همراهید گفت که هنوز قدرت خرید آقام همچنان در این به همراهزار پایین هست و پلن‌ افزایش سقف وام خرید به ۱۶۰ میلیون تومان نتوانسته تقاضاهای مصرفی را به دلیل افزایش قیمت‌های سرسام‌آور سال‌های ۸۶ و ۹۱ توانمند سازد.

حالا بعید هست که به همراه کاهش نرخ سود به همراهنکی به همراهزار خرید و فروش مسکن تکان بخورد. به عقده کارشناسان و مسئولان، این تأثیر افزایش از اینکه روی خرید و فروش مسکن تأثیرگذار به همراهانجام گرفت روی قیمت اجاره‌بها مؤثر خواهد بود کما اینکه اکنون نیز مشاهده می‌شود که مالکان افزایش به سمت افزایش بها به جای گرفتن رهن حرکت می‌کنند.

به همراه این وجود به نظر میرسد که در شرایط فعلی عرصه بر مستاجران تنگ شود، این در حالیست که اگر وعده‌هایی که در خصوص مسکن مهر  و یا مسکن اجتماعی داده انجام گرفته بود حالا مستاجران صاحب خانه بودند و به این وضعیت گرفتار نمی‌انجام گرفتند.  

منبع

نوشته اجاره ها سر به فلک کشید اولین بار در شهر موزیک پدیدار شد.